Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Miseta Zsolt e.v. (székhely: .1032. Budapest. Szőlő u. 84. 4/22, adószám: 69387412-1-41), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett www.discovery-optics.eu webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Fogalmak
Felek: Eladó és Vevő együttesen
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Honlap/Weblap: a jelen weboldal (www.discovery-optics.eu), amely a szerződés megkötésére szolgál
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,
1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Miseta Zsolt e.v.
A szolgáltató székhelye: 1032. Budapest. Szőlő u. 84. 4/22.
Képviselő: Miseta Zsolt e.v.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: admin@discovery-optics.eu
Nyilvántartási száma: 53109756
Adószáma: 69387412-1-41
Bankszámlaszámok:
HUF: 12011234-00217386-00100006
HUF IBAN: HU97-1201-1234-0021-7386-0010-0006
SWIFT (BIC) kód: UBRTHUHB

EUR: 12011234-00217386-00200003
EUR IBAN: HU76-1201-1234-0021-7386-0020-0003
SWIFT (BIC) kód: UBRTHUHB
Telefonszámai: +36706332328
Adatvédelmi nyilvántartási száma:
A tárhely-szolgáltató adatai: Servergarden Kft. 1023 Budapest, Lajos utca 28-32 Adószám/Tax no.: 24855608-2-41, HU24855608

Alapvető rendelkezések
1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
1.2. Jelen szerződés 2021. január 1-től határozatlan ideig érvényes, hatálya a www.discovery-optics.eu weboldalon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatásra terjed ki.
1.3. A www.discovery-optics.eu weboldal szerzői jogvédelem alá tartozik. Minden a weboldalon megjelenített tartalom részleteiben vagy egészében kizárólag a www.discovery-optics.eu weboldal használatához szükséges mértékben használható fel. Minden egyéb, nem a weboldal használatával kapcsolatos felhasználáshoz, kinyomtatás, reprodukálás, nyilvános közzététel, terjesztés, egyéb kereskedelmi tevékenység, Miseta Zsolt e.v. előzetes előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
1.4. A honlap a nap 24 órájában rendelkezésre áll, de felhasználói megkeresésekre csak munkanapon napközben 8-17 óra között tudunk válaszolni.

Adatkezelési szabályok, adatvédelem
1.5. A weboldal adatvédelmi irányelveit itt találhatják a látogatók: https://www.discovery-optics.eu/adatkezelesi-tajekoztato

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
1.6. A weboldalon található termékek csak online módon a www.discovery-optics.eu weboldalon vásárolhatók meg. A termékek mellett feltüntetett árak bruttó árak, de a szállítási költséget, illetve a szállítással kapcsolatos csomagolási költséget nem tartalmazzák.
1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníttet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete
1.9. A weboldalon történő vásárláshoz regisztráció nem szükséges.
A termékek kosárba tétele előtt mindenképpen válassza ki, hogy EURO-ban vagy HUF-ban kíván majd fizetni. De természetesen az önnek gazdaságosabb valutanemet érdemes választani.
A termékeket a termék oldalon található “Kosárba teszem” gomb segítségével lehet a kiválasztott mennyiségben a kosárba tenni.
A kosárban levő termékek listáját a menüsorban található “Kosár” oldalon tekintheti meg. A kosárban levő termékek darabszáma módosítható, a termékek törölhetők. És ellenőrizhető a végösszeg és a várható szállítási költség.
Amennyiben a kosárban minden szükséges beállítást elvégzett a “Tovább a pénztárhoz” gomb segítségével a pénztár oldalon megadhatja a számlázási és szállítási adatait és kiválaszthatja a fizetés, szállítás és átvétel módját.
1.10. A kiválasztott terméket/termékeket bankkártyával a megrendeléskor, előre banki átutalással a megrendelés leadása után vagy kiszállításkor utánvéttel is ki tudja fizetni a Vásárló. A termékek mellett feltüntetett ár a Bruttó vételár ami EUR vagy HUF formában is rendezhető.
Amennyiben banki átutalást választja, a megrendelt terméket maximum 3 munkanapig foglaljuk az Vevő részére. Amennyiben ez idő alatt nem érkezik be az áru ellenértéke, a megrendelést töröljük és a foglalt terméket felszabadítjuk.
A vevő elektronikus úton leadott rendelését a GLS vagy MPL futárszolgálat kézbesíti.
1.11. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

Eljárás hibás ár esetén
1.12. Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
A 0 (nulla) Ft-os ár.
A kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).
Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés
1.13. A megrendelés beérkezését a rendszer válaszlevélben nyugtázza. A megrendelések feldolgozása bankkártyás vagy átutalásos fizetés esetén a számlaösszeg beérkezése után, utánvétes megrendelés esetén a rendelés beérkezte után hétköznap 8-17 óra között munkaidőben történik.
Raktáron levő terméket a megrendelés beérkezte után a megrendelések sorrendjében csomagolunk és a 11 óráig beérkezett megrendeléseket a következő munkanap délelőttjén a szállító cégnek átadjuk. Ettől eltérő menetrend esetén a Vevőt levélben értesítjük.
Amennyiben a termék nincs raktáron, a Honlapon, a termék mellett látható szállítási határidő szerint teljesítjük a megrendelést.
1.14. Raktáron levő áru esetén az általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3-6 munkanapon belül. Beérkezés/megrendelés alatt álló áru esetén az általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 3-6 héten belül.
Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni és jelezni felé a lehetséges szállítási időt. Amennyiben a Felhasználó/Vevő elfogadja szállítási időpontot a szerződés érvényes marad. Amennyiben a Vevőnek az új időpont nem felel meg a Szolgáltató köteles a Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

Szállítási feltételek
Részletesen itt tekinthető meg.

Elállás joga
1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
1.17. Az elállási joggal abban az esetben élhet a vásárló, ha a terméket gyári csomagolásban, hiánytalanul, hibátlanul, a számlával együtt, használati nyomok nélkül 14 napon belül visszajuttatja az eladó részére. Vevő köteles az Eladót lehetőleg írásos formában, e-mailben vagy levélben nyilatkozat formában értesíteni.
1.18. Eladó az áru visszaszolgáltatását követően azonnal, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti a teljes vételárat. A visszatérítés nem vonatkozik a visszaküldési költségre, ennek teljes összegét Vevő viseli. Az Eladó az árut csak hibátlan, használatból eredő sérülésektől mentesen köteles visszavenni.
1.19. Eladónak joga van a visszatérítendő összegből levonni az áru használatából vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő értékcsökkenésének megfelelő összeget. Ha az áru használati nyomokkal érkezik vissza, az áru használtnak számít és az árának maximum kétharmada kerül visszatérítésre.

Garancia, jótállás
1.20. A vevő a terméket az átvétel után a lehető leghamarabb köteles megvizsgálni, hogy nem történt-e szállítási sérülés. Minden ilyen sérülést jelezni kell az Eladó felé a megadott elérhetőségeken. És a vevő köteles a csomagot eredeti dobozában számlával együtt az eladónak visszaküldeni. A hibás áru visszajuttatásának a költsége a vevőt terheli.
1.21. Termékeinkre a gyártó által biztosított garancia jár. Meghibásodás esetén levélben vegye fel velünk a kapcsolatot a szerviz@discovery-optics.com címen. A levélben írja le a hibajelenséget, hogy jelentkezett a hiba, milyen fegyveren használta a távcsövet.
1.22. A garancia csak a kiállított számlával együtt érvényesíthető. Garancialevélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk.

Garanciavesztés okai.
1.23. A terméken nem rendeltetésszerű használatból eredő sérülés van.
1.24. A terméket nem a gyárilag meghatározott teljesítményen használják. Esetleg műszaki hibás fegyveren használva sérül. De ide tartoznak a nem megfelelően 7,5J-ra gyengített rugós légfegyverek is.
2.25. Nem szakszervizben történő javítás vagy annak kísérlete.

Panaszkezelés
1.26. Amennyiben garanciális probléma merül fel, azt kérem haladéktalanul a jelezze felénk a szerviz@discovery-optics.eu e-mail címen. Mi 2 munkanapon belül válaszolunk és tájékoztatjuk a további teendőkről.

Egyebek
1.27 A Szolgáltató feltételezi, hogy a Honlapot használó Vevők és Felhasználók rendelkeznek alapvető ismeretekkel a weboldalakon való böngészéshez, honalapok használatához. Ezért a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség az esetleges műszaki hibákból vagy helytelen használatból eredő károkért.

Vegyes rendelkezések
1.28. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30(harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pest Megyei Járási Bíróság/Törvényszék illetékességét.

 

Budapest, 2021. Január 8.